Galvaniz Faydaları

home chevron_right Galvaniz chevron_right Galvaniz Faydaları

Reaktif elektrokimyasal metaller içerisinde bulunan çinko doğada mineral olarak bulunur. Çinko yaşamımızın pek çok yerinde bizimledir. Örneğin emaye, kauçuk, boya (pigment), kağıt sanayinde seramik, plastik, cam, olarak her zaman bizimle olan bir elementtir

Galvaniz kaplanmış çelik, deprem, fırtına gibi doğal afetlere karşı dayanıklılığı ile bilinir. Taşıma ve montaj kolaylığı sağlayıp hem de güçlü ve hafif olması önemli bir avantajdır. Eğilme mukavemeti ve darbe dayanıklılığı vardır.

Ağır nem ve diğer hava şartlarına karşı büyüme, genişleme, ve salınım gibi deformasyonların olmaması uzun ömürlülük kazandırır. İstenilen ölçülerde kolayca imalat yapılabilmesi (ihale v.b.) ön çalışma gerektiren işlerde proje öngürülebilirlik ve önceden maliyet hesaplamasının yapılabilmesini sağlayarak, etkili bir ticari ürün haline gelir.

Yanmaz malzme olduğu için yanma riski yoktur. Zararlı haşereleri barındırmaz. İstenildiğinde demontaj/montaj imkanı ile bölmelerin kolayca birleştirilip ayrıştırılabilir.

Düşük Maliyet:

Maliyeti Düşürmek Herzaman Avantajdır. Genellikle uygulamalarda galvaniz maliyeti, alternatif kaplama maliyetinden daha düşüktür. Boya’ya nazaran uzun vadede sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme maliyeti, boyama maliyetinin bile altına düşmüştür.

Diğer Kaplamaların (özellikle boyama) galvanizlemeye göre maliyeti daha fazladırr. Sebebi sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz, büyük partiler halinde birçok parçanın kısa zamanda, daha az işgücü ve düşük maliyetle kaplanabilceği bir fabrika uygulamasıdır.

Galvaniz Çelik Teli Nasıl Korur?

Çinko kaplama, çelik tel malzemeler için 3 yönlü bir koruma sağlayarak ömürlerini önemli ölçüde artırır. İlk olarak, çinko kaplanan yüzeyde tüm yüzeyi kaplayan bir oksit tabakası oluşur ve bu tabaka çelik tel ile dış ortam arasında bariyer görevi görerek malzemeyi korozyona karşı korur.

İkinci olarak, çinkonun çeliğe göre daha aktif bir malzeme olması nedeniyle galvaniz kaplı malzemelerin dış ortamla temasında çinko kendini harcayarak çelik tel malzemenin korunmasını sağlar. Aşağıdaki resimlerde de görüldüğü üzere çinko kaplı malzemelerde metalin açığa çıkması durumunda çinko kendini tüketerek çeliğin korozyona uğramasına engel olur.

Boyanan malzemelerde, eğer metal açığa çıkarsa, açılan kısımda oksitlenme başlar ve boyanın altına ilerleyerek boya tabakasını döker. Bu durumda boyanın koruyuculuğu kalmaz.

Kendisinden daha pasif bir metal ile kaplanan çelik tellerde ise, kaplamanın her hangi bir nedenle açılması durumunda bu kez çelik kendisini korozyona uğratarak pasif malzemeyi korur. Bu durumda çelik korozyona uğrar, kaplama malzemesi ise korunmuş olur.


foto19

Malzemelerin aktif ve pasif olarak nitelendirilmeleri galvanik serideki konumlarına göre yapılmaktadır. Galvanik seride daha düşük enerjiye sahip malzemeler aktif, daha yüksek enerjiye sahip malzemeler pasif olarak nitelendirilir.

Yandaki galvanik seride bazı metallerin enerjileri verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere çinko, demire göre daha düşük enerjiye sahip olması nedeniyle daha aktif bir metaldir.

Son olarak ise, çinkonun çözünmesiyle oluşan çinko hidroksidin, çelik telin yüzeyini kaplayarak korozyona dayanıklı bir tabaka oluşturmakta ve bu durum malzemenin korunmasında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Metal/AlaşımPotansiyel (Volt)
Magnezyum-1,55 Daha Reaktif
Çinko-1,10
Alüminyum-0.86
Kadmiyum-0,77
Dökme Demir -0,68
Karbon Çeliği -0,68
Paslanmaz Çelik-0.61 Az Reaktif
Kurşun-0,57
Lehim-0.52
Kalay-0.49
Bakır-0.43
Alüminyum Bronzu -0,41
Vigal Galvaniz

©2023,Vigal Galvaniz - Tüm hakları saklıdır.
Designed by Ctrlquality®